Blog-Nami Miyashita

120%困っている人の力に 蕨市議2期目。

一般質問

私の市議会・一般質問は、25日 15時過ぎ以降の見込みです。